Yrityksen tulos paremmaksi psykologista turvallisuutta vahvistamalla

Kuvittele itsesi osaksi työyhteisöä, jossa Sinun ei tarvitse lainkaan hävetä tai jännittää. Voit olla oma itsesi. Näet kollegoidesi hyvät puolet ja he näkevät Sinun. Sinua ja työpanostasi arvostetaan. Rohkenet ottaa puheenvuoroja ja ilmaista mielipiteesi ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta. Koet tulevasi nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Yhteistyö on helppoa, eikä Sinun tarvitse jännittää kenenkään edessä, edes esimiehesi. Tunnelma on vapautunut, avoin ja positiivinen. 

Jos tämä on kohdallasi todellisuutta, onneksi olkoon! Työyhteisösi on psykologisesti turvallinen.

Monet globaalit yritykset, esimerkiksi Google, ovat tutkineet omia tiimejään löytääkseen ne asiat, jotka tekevät tiimeistä huipputiimejä. Tutkimusten mukaan yhteinen nimittäjä erilaisille huipputiimeille on psykologinen turvallisuus. Huipputiimien jäsenet uskaltavat kokeilla rohkeasti uutta ja heittää erikoisimmatkin ideansa kollegoilleen ja esimiehelleen ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta. Tämä ei ole sinänsä ihme, sillä turvallisuudentunne on yksi ihmisen henkisistä perustarpeista. Voidaksemme hyvin sitä tarvitaan kaikissa ryhmissä, joihin kuulumme. Kun se toteutuu työyhteisössä, työntekijät ovat avoimempia, motivoituneempia, luovempia, aikaansaavampia ja sitoutuneempia työhönsä. He kokevat tulevansa hyväksytyiksi ja arvostetuiksi omana itsenään ja saavat äänensä kuuluviin. 

Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Guy Ahonen on tutkinut tutkijakollegansa Ossi Auran kanssa ainakin kahtatuhatta suomalaista yritystä. Tulokset puhuvat puolestaan. Kun yritys on satsannut kunnolla työhyvinvointiin, se myös tuottaa paremmin. Työpahoinvointi sen sijaan näkyy sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja työhön sitoutumattomuutena. Sosiaaliset kuormitustekijät, esimerkiksi liika yksin työskentely, tiedonkulun heikkous, runsaat kielteiset vuorovaikutustilanteet ja kankea yhteistyö lisäävät työuupumuksen riskiä.

Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tekemässä tutkimuksessa havaittiin erityisesti vuorovaikutuksen merkitys yrityksen tuottavuuteen. Tutkimuksessa todettiin, että avoin vuorovaikutus johdon, esimiesten ja työntekijöiden välillä parantaa tuottavuutta: hyvinvoiva työntekijä voi olla jopa 25 % tuottavampi kuin uupumusta kokeva työntekijä.

Avoin ja psykologisesti turvallinen työilmapiiri ei muodostu itsestään, vaan se vaatii aktiivista panostamista toimintakulttuuriin. Siinä suurin merkitys on laadukkaalla esimiestyöllä. Työyhteisön turvallisuudentunnetta voidaan parantaa myös ulkopuolisen vuorovaikutusvalmentajan ja tarkoin valittujen vuorovaikutusharjoitusten avulla. Harjoitusten aikana luodaan ohjatusti myönteisiä kohtaamisia työntekijöiden välille ja päästetään hetkeksi irti työrooleista. Lisäksi tullaan tietoisiksi siitä, mitä kaikkea hyvää jokainen yhteisön jäsen tuo mukanaan – ei pelkästään taitojensa vaan myös persoonansa avulla. Samalla työntekijöiden itsetunto, keskinäinen luottamus ja yhteishenki vahvistuvat. 

Sanotaan, että joka kymmenes idea on timanttia. Jos psykologinen turvallisuus ei toteudu, eivätkä tiimin jäsenet uskalla sanoa yhdeksää ensimmäistä ideaansa ääneen, miten ikinä päästään käsiksi timantteihin? Koronakriisin jälkeen vuorovaikutuksen tukeminen on tärkeämpää kuin koskaan. Kuinka Sinun työyhteisössäsi pidetään huolta psykologisesta turvallisuudesta?

Kirjoittaja Laura Jääskeläinen on inspiroiva vuorovaikutuskouluttaja. www.laurajaaskelainen.com

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. Olisiko aika tavata ja saada hyviä asioita aikaan.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään yhdessä läpi miten saamme hyvät aikomukset kasvua vauhdittavaksi toiminnaksi. 

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. On aika jälleen tavata ja aktivoitua.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään nopeasti läpi miten saamme selkerangan suoristettua organisaatiosta. Luodaan pelisuunnitelma ja pelataan tiiminä!