Älä ny’ viitti olla noin
tavanomainen ja lattea.

Erottuva Tarina

Kuudes Aistin Erottuva Tarina -valmennuskokonaisuus on yrityksen strategiasta johdettu, liiketoiminnan tavoitteita tukeva ja kaikkea toimintaa ohjaava viitekehys myyntityöhön, asiakastyöhön, johtamiseen brändin kehittämiseen. Siinä on kiteytetysti asiat, joihin keskittymällä yritys luo tulevaisuuden menestymisen edellytykset. Se on omia ihmisiä inspiroiva ja yhdistävä, asiakkaille merkityksellinen ja kilpailijoista erottava tarina, joka on johdettavissa toiminnaksi ja auttaa työntekijöitä onnistumaan työssään useammin. Erottuva tarina, jotta asiakkaiden olisi helpompi valita teidät.