Tutkimus todistaa, että menestyneimmät muutokset perustuvat strategiseen älykkyyteen

Viime syyskuun numerossa Harward Business Review (HBR) kertoi tutkimuksesta, jossa oli selvitetty suuren strategisen käännöksen tehneiden yritysten onnistumisen syitä.


”Yrityksen koko tai sen suoriutuminen tähän saakka ei ratkaise menestystä. Sen sijaan kyky määritellä itsensä uudelleen, luoda uutta tulevaisuutta ja arvoihin perustuvaa merkityksellisyyttä ratkaisee menestyksen. Tästä syystä strateginen kyky muuttua on johtamisen numero 1 asia 2020 -luvulla.”

Mitä ”strateginen kyky muuttua” oikeasti tarkoittaa?
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritys on jatkuvasti kriittinen oman tekemisensä suhteen, että yritys vihaa ratkaisemattomia ongelmia, että yrityksessä osataan soveltaa muualla keksittyjä ratkaisuja, että yrityksen ihmiset saadaan kohtaamaan intohimonsa, että yritys ja sen ihmiset ovat aitoja ja että tämän kaiken pohjalta syntyy kilpailijoista erottuvaa, asiakkaille merkityksellistä tekemistä.
Kriittisyys toimintaan vaatii hyppyä oman laatikon ulkopuolelle. Monessa tapauksessa uusi strategia vaatii kokonaan uuden liiketoimintamallin hyväksymistä. Ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen ja väestörakenteen muutos ovat vaikutuksiltaan kuin ydinpommeja. Niiden jäljiltä ei jää paljoakaan vanhaa, minkä päälle rakentaa.
Vihaisuus vaatii halua olla asiakkaan asemassa. Asiakkaan silmin palvelut ja tuotteet näyttävät usein erilaisilta ja ongelmat ovat konkreettisia. Onneksi monet hyvät ratkaisut löytyvät jo valmiiksi. Ne pitää vain löytää ja soveltaa omaan toimintaan.
Ihmisyys, intohimot ja aitous ovat se, mitä koneet eivät korvaa vielä huomenna. Epävarmassa tulevaisuudessa, kovassa maailmassa ja kaikkialta tulvivassa viestinnässä on aina ihmisen kokoinen aukko. Inhimillinen ihminen ja ihmisen kokoinen lähestyminen saa aina tilaa ja niiden avulla voi luoda merkityksellisyyttä ihmisten arkeen.

Lopulta kyse on kyvystä valita valmiita elementtejä luovasti
Strateginen kyvykkyys on luovuuden valjastamista bisneksen avuksi. Luovuutta ajatellaan usein bisneksen vastapuoleksi, vaikka asia on itse asiassa juuri päinvastoin. Menestyneimmissä bisneksissä luovuudella on aina ollut suuri merkitys.
Kun puhutaan strategisesta kyvykkyydestä 2020 -luvulla, puhutaan pitkälle viedystä bisnesluovuudesta. Siitä miten numeroiden avulla ymmärretään muutosta ja osataan joustavasti muuttaa asioita ympäristön muuttuessa.
Haluatko keskustella luovuutta kehittävästä strategiatyöstä? 


Soittele Pasille, niin vaihdetaan ajatuksia aiheesta 050 3028770

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. Olisiko aika tavata ja saada hyviä asioita aikaan.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään yhdessä läpi miten saamme hyvät aikomukset kasvua vauhdittavaksi toiminnaksi. 

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. On aika jälleen tavata ja aktivoitua.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään nopeasti läpi miten saamme selkerangan suoristettua organisaatiosta. Luodaan pelisuunnitelma ja pelataan tiiminä!