Miten menestyä kovassa digiajan kilpailussa

Digitalisaatio ja digimurros etenee kovaa vauhtia. Esimerkiksi verkkokauppamarkkina kasvaa Suomessa selvästi nopeammin kuin muu talous. Samalla kansainvälinen kilpailu kovenee. Kaupan liiton mukaan suomalaisten verkkokauppojen osuus suomalaisten verkko-ostoksista on enää 54%.

Tomi Pyyhtiän kirjoittama Digiajan johtajan käsikirja on tuoreimpia digiajan johtamisen kirjajulkaisuja. Tomilla on 15 vuoden kokemus johtamistehtävistä digitaalisen liiketoiminnan parista (Kesko, RAY ja SOK). Tomin ollessa RAY:n verkkokaupan digijohtajana, verkkokaupan tulos nousi yli 300%.

Digimurroksesta, organisaatiokulttuurin muutoksesta, kasvuhakkeroinnista ja ketteryydestä, sekä valmentavasta johtamisesta on kirjoitettu jo paljon, ja ne ovat eittämättä tärkeitä asioita. Halusin ottaa käytännön- ja ihmisläheisemmän tulokulman kirjaan, ja auttaa digiajan johtajia ymmärtämään minkälaisia asioita on hyvä ymmärtää menestyäkseen kovassa kilpailussa, Tomi Pyyhtiä kertoo. 

Pärjätäkseen kovassa kilpailussa digiajan esimiesten ja johtajien on hyvä ymmärtää minkälaisia ammattilaisia/työnkuvia, työkaluja ja yhteistyökumppaneita digiajan menestyksekkäässä johtamisessa tarvitaan. Lisäksi on hyvä ymmärtää digiajan uudet lait, jotka määritellään EU-tasolta asti, kuten esimerkiksi GDPR ja ePrivacy, ja mitä ne tarkoittavat oman liiketoiminnan osalta. Meidän on myös hyvä ottaa rohkeasti oppia maailmalta, ja katsoa esimerkiksi miten ruotsalaiset yritykset ovat onnistuneet omassa digiajan liiketoiminnassaan, Pyyhtiä jatkaa.

Digitaaliset teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia. Yhä isompi osa eri yrityksiä voi hyödyntää niiden tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Pyyhtiä toteaa.

Erilaiset teknologiat kuten tekoälyratkaisut, esineiden internet, lisätty todellisuus ja ohjelmistorobotiikka ovat alueita, joita digiajan esimiesten ja johtajien on hyvä ymmärtää. Googlen tekemän selvityksen mukaansuomalaisten yrityksien esimiesten ja johtajien pitäisi paremmin ymmärtää teknologiaa ja niiden tuomia mahdollisuuksia. Tämä vaatii kiinnostusta oppia uutta, aktiivisuutta, sekä avointa mieltä, Pyyhtiä lisää.

Myös kilpailu kovista digiajan osaajista käy kuumana. Esimiesten ja johtajien tuleekin omaksua uusia toimintatapoja, sekä soveltaa menetelmiä alati muuttuvassa ympäristössä. 

Ihmisläheinen johtamistapa on yksi selkeä keino onnistua digiajan osaajien houkuttelemisessa ja varmistamisessa, että he pysyvät yritysten palkkalistoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työelämä 2020 –hankkeenmukaan yksi suomalaisten johtajien kehityskohde on juuri ihmisläheisempi johtaminen, Tomi Pyyhtiä toteaa.

Luottamuksen rakentaminen ja ihmisten motivointi ovat avaintekijöitä ihmisläheisen johtamisen onnistumisessa. Yritysten tehokkaaseen toimintaan ja tuottavuuteen vaikuttaa paljolti se, kuinka motivoituneita työntekijöitä yrityksissä työskentelee. Työntekijöiden hyvä motivaatio ja luottamus vaikuttavat myös työtyytyväisyyteen ja sitä kautta myös yritysten asiakkaiden tyytyväisyyteen. Kirjassa on myös käytännön vinkkejä, miten digiajan osaajien rekrytoinnissa voi onnistua, Pyyhtiä kertoo.

Yksi tärkein asia esimiehelle on psykologisen turvallisuuden varmistaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijä uskaltavaa olla oma itsensä, ja uskaltaa kertoa avoimesti omat mielipiteensä ja ajatuksensa pelkäämättä seuraamuksia, Pyyhtiä lisää.  

Tämä kirja on kirjoitettu”rakkaudesta lajiin”. Haluan auttaa suomalaisia yrityksiä ja johtajia menestymään kovassa digiajan kilpailussa,Tomi päättää.

  • Digiajan johtajan käsikirja on käytännönläheinen, helppolukuinen ja tiivis opas digiajan johtamiseen. 
  • Tämän kirjan lukemalla ymmärrät tarkalleen, kuinka menestyt johtajana kovassa digiajan kilpailussa. Tulet ymmärtämään markkinoiden trendit, tuoreimmat teknologiat, sekä ihmisläheisen johtamisen toimivat menetelmät. Kirjassa kerrotaan myös tulevaisuuden digitrendit maailmalta, sekä kolme käytännön case-esimerkkiä:autoalan digitaalinen muutoskova kansainvälinen kilpailu online-rahapelialalla, sekä kansainvälisen ison yrityksen arvokkaat opit digitaalisesta murroksesta.
  • Kirja soveltuu hyvin oppaaksi kaikille digiajasta kiinnostuneille, eri yritysten esimiehille ja johtajille, johtoryhmien jäsenille, sekä kurssikirjaksi korkeakouluihin ja johdon koulutuksiin. www.digiajanjohtaja.com
  • Kirjan kirjoittaja Tomi Pyyhtiäon työskennellyt viimeiset 15 vuotta johtamistehtävissä digitalisaation, digitaalisen markkinoinnin, -analytiikan, online-myynnin ja verkkokauppaliiketoiminnan parissa (Kesko, RAY ja SOK).
  • Tomi on osallistunut eri digialan järjestöjen työskentelyyn toimimalla mm. IAB Finlandin hallituksen jäsenenä, sekä oli yksi perustajajäsen Mainostajien liiton* digityöryhmässä, ja toimi sen puheenjohtajana (*nykyinen Marketing Finland).
  • Tomi oli mukana pääkirjoittajana ja tuottajana suuren suosion saavuttaneissa Digin mitalla kirjoissa.
  • Hän on kirjoittanut digialaan ja esimiestyöskentelyyn liittyviä kirjoituksia mm. Kauppalehteen, Markkinointi & Mainonta -lehteen, Marketing Finlandin-, sekä ASML:nblogeihin. Tomi on suorittanut BA tutkinnon Yliopistosta Lontoosta (pääaineina viestintä ja sosiaalipsykologia). Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. Olisiko aika tavata ja saada hyviä asioita aikaan.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään yhdessä läpi miten saamme hyvät aikomukset kasvua vauhdittavaksi toiminnaksi. 

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. On aika jälleen tavata ja aktivoitua.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään nopeasti läpi miten saamme selkerangan suoristettua organisaatiosta. Luodaan pelisuunnitelma ja pelataan tiiminä!