Mistä lisää kauppaa – kasvun tulevaisuus

Maailma kohtaa kriisejä melkein liukuhihnalla, eikä kaikkia ole vielä nähty. Käsityksemme luonnonvaroista, ihmisoikeuksista, huoltovarmuudesta, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta päivittyvät nopeasti ja muuttavat käytöstämme. Edellisen kahdenkymmen vuoden aikana yritysten kasvuun vaikutti erityisesti globalisaation vahvistuminen ja digitalisaatio.

Molemmissa on kyse verkostoista ja verkostot ovat yksi niistä globaaleista kasvu trendeistä, joita McKinsey ennakoi jo yli kymmenen vuotta sitten. Samassa ennusteessaan he arvioivat, että kaksi muuta merkittävää trendiä ovat isojen yritysten muuttuminen jopa kansantalouksia heiluttaviksi mega yrityksiksi ja vastuullisen liiketoiminnan ympärille muodostuvien yritysten lisääntyminen. Kaikki nämä ovat toteutuneet ja kaikki nämä kehityskulut jatkuvat edelleen. Ne ovat jo niin yleisiä, että verkostossa toimiminen, suureksi kasvaminen tai vastuullisuuden perustalle rakentaminen eivät ole enää erilaistava kilpailutekijä, vaan perusta, jonka päälle luodaan jotakin erityistä.

Erityinen ei välttämättä ole ainutlaatuista.

Uudessa maailmantilanteessa onnistumiseen ei välttämättä tarvita ainutlaatuisen räjäyttävää liikeideaa tai tuotetta. Itse asiassa kaikilla aloilla on useita menestyviä yrityksiä, jotka ovat kopioineet hyvä käytäntöjä toisiltaan. Tieto kulkee räjähtävällä nopeudella ja tänään meillä keksitty idea on hyvin nopeasti kilpailijan korvissa.

Ratkaiseva erottava tekijä ei useinkaan ole se, mitä yritys tekee ja mihin se haluaa päästä ja viedä asiakkaansa. Paljon tärkeämpää on se, kuinka hyvin se yritys kykenee toteuttamaan oman suunnitelmansa. Strategioita ja niiden tuloksia on tutkittu paljon. Jos niistä sanoo jotakin menemättä yksittäisten tutkimusten ja havaintojen tarkkoihin lukuihin, erottuva strategia ja onnistunut toimeenpano on harvinaista. Siitä syystä moni yritys voi tehdä ratkaisevan kasvu loikan pelkästään sillä, että toteuttaa suunnitelmansa kunnolla. Hyvin harva yritys tulee paremmaksi sillä, että tehdään vaan parempi suunnitelma.

Paljon suuremmalle osalle yrityksiä on hyödyllisempää kiinnittää huomiota siihen, miten toimitaan arjessa niin, että nykyinen suunnitelma toteutetaan mahdollisimman hyvin ja samalla luodaan riittävät puitteet (taloudelliset resurssit ja riittävä asiakaspohja) uusille ideoille. Kehittäminen ja kasvu ilman asiakkaita on käytännössä mahdotonta. Mitä enemmän asiakkaita, sitä enemmän kasvun ja uudistumisen mahdollisuuksia on myös tarjolla. Katse siihen, miten asiakas saadaan kiinnostumaan, ostamaan ja pysymään Pitkän käytännön kokemuksen pohjalta uskallamme sanoa, että tulevaisuuden onnistumiset perustuvat moneen vanhaan totuuteen, joiden toteuttamisessa tarvitaan vain uusia keinoja. Aktiivisuuden, loppuun asti tekemisen, asiakkaiden auttamisen ja ilahduttamisen merkitys ei katoa mihinkään.

Hyvien palveluiden ja tuotteiden ja erottuvan tarinan vaikutus ei myöskään katoa. Se mikä muuttuu, on tapamme käyttää tarjolla olevia resursseja. Miten teemme tuotekehitystä, etsimme asiakkaita, myymme, mainostamme, toimitamme palveluita ja hoidamme asiakasta jälkeenpäin, tapahtuu teknisesti uudella tavalla, mutta lopulta tavoite ei katoa mihinkään, eli saada asiakas tuntemaan iloa. Satojen asiakaskokemusten pohjalta olemme luoneet kaksi kehittämisen mallia. Erottuvan tarinan ja monikanavaisen markkinoinnin ja myynnin konseptin.

Erottuva tarina on yrityksen strategiasta lähtevä kehitysohjelma, jossa kaikki strategiassa olevat tavoitteet saadaan näkymään asiakkaalle saakka. Mikäli strategia vaatii uudistamista, se voidaan myös tehdä, siitäkin meillä on kokemusta. Erottuvan tarinan lopputulos on paras mahdollinen johtamisen, päivittäisen toiminnan ja viestinnän malli.

Monikanavaisessa lähestymisessä kiinnitämme huomion modernin myynnin ja markkinoinnin hyödyntämiseen. Ottamaan haltuun parhaat välineet niin, että myynti kasvaa aidosti.

Uskomme, että muuttuvassa maailmassa kasvu tulee sieltä, mihin asiakkaat menevät. Se aika on ratkaisevasti mennyttä, kun yritys pystyi suunnittelemaan asioita asiakkaiden puolesta. Kasvu vaatii nyt ja tulevaisuudessa sitä, että yritys on kunnianhimoinen hakiessaan uusia asiakkaita ja herkkäkorvainen ymmärtämään, mitä asiakkaat saattavat kaivata seuraavaksi. Jos sinä ja kollegasi ajattelette, että voisi olla kiva juttu kasvaa, niin meidän kanssa voi jättää tuon konditionaalin pois. Meidän kanssa on kiva kasvaa ja kasvu on kivaa.

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. Olisiko aika tavata ja saada hyviä asioita aikaan.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään yhdessä läpi miten saamme hyvät aikomukset kasvua vauhdittavaksi toiminnaksi. 

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. On aika jälleen tavata ja aktivoitua.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään nopeasti läpi miten saamme selkerangan suoristettua organisaatiosta. Luodaan pelisuunnitelma ja pelataan tiiminä!