Ilmarinen

”Parempi henkilöstökokemus – paremmat asiakassuhteet”

Asiakkaan asiat keskiöön

Sisäinen keskustelu asiakkaista ja heille parhaimmin sopivista yhteistyömalleista on kehittynyt ja asiakkuuksien tila ymmärretään entistä kokonaisvaltaisemmin, kuvaa eläkevakuuutusyhtiö Ilmarinen suurasiakkuuksista vastaava myyntijohtaja Antti-Jussi Hirvonen yhteistyötä Kuudes Aistin kanssa.

Vaikka meiltä löytyy kehittämiseen myös omaa osaamista, halusimme tällä kertaa käyttää ulkopuolista näkemään asiat uudella tavalla. Kehittämisen perustana oli se tieto, että henkilöstön oma kokemus työnsä mielekkyydestä vaikuttaa myönteisesti myös asiakassuhteisiin. Tässä olemme onnistuneet hyvin.

Myymme asiakkaillemme asiantuntijuutta työelämäkysymyksissä, erityisesti työkykyyn liittyvissä asioissa. Siihen tarvitaan myös rohkeutta tarjota entistä parempia käytäntöjä. Parhaat ratkaisut puolestaan vaativat syvää ymmärrystä asiakkaista. Juuri nämä ovat vahvistuneet yhteistyömme kautta, Hirvonen kertoo.

Valmennuksissa energiataso on ollut korkea alusta loppuun saakka.

Erityistä huomiota kiinnitin myös siihen, kuinka Kuudes Aisti on ollut aloitteellinen myös valmennusten välisinä aikoina ja nostanut jatkuvasti parannusehdotuksia esille.

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. Olisiko aika tavata ja saada hyviä asioita aikaan.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään yhdessä läpi miten saamme hyvät aikomukset kasvua vauhdittavaksi toiminnaksi. 

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. On aika jälleen tavata ja aktivoitua.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään nopeasti läpi miten saamme selkerangan suoristettua organisaatiosta. Luodaan pelisuunnitelma ja pelataan tiiminä!