Mahdotonta ongelmaa ei ole

Mahdotonta ongelmaa ei ole, on vain puutteellista mielikuvitusta ja sammutettua intuitiota. Nasan tekemän tutkimuksen mukaan jo keskimääräinen alle kouluikäinen lapsi on yhtä huikea ongelmanratkaisija kuin neroina pitämämme aikuiset.

HOI illassa vieraillut intuitiotutkija Asta Raami sai meidät ajattelemaan hukatun ajattelun probleemaa. Miksi vähäisellä tiedolla oleva lapsi kykenee ajattelemaan luovemmin kuin kaikki koulutukset saaneet vanhempansa?

Asta Raamin mukaan kyse on siitä, että emme käytä riittävästi intuitiota päätöksenteossa. Se taas johtuu siitä, että uskomme mielummin lukuihin kuin yllättäviin havaintoihin. Aikuiseksi kasvaessa opimme, että asia ei ole totta, ellei sitä voida todistaa vakiintuneilla mittareilla. Jos teemme yllättävän havainnon, jota emme osaa selittää, saatamme hulluksi leimaamisen pelossa olla siitä mielummin hiljaa kuin keskustella havainnoistamme kenellekään.

Intuition avulla on tehty hullulta tuntuvia keksintöjä ja Nobel -tasoista tutkimusta.

Asta Raami on työssään haastatellut mm. keksijöitä, jotka kertovat yllättävistä innovointimenetelmistä. Keksinnöt syntyvät usein avoimen mielen ja yllättävän havainnon yhdistelmänä. Havaintoja tehdessään nämä keksijät saattavat olla hyvinkin systemaattisia, mutta heidän havaintojensa lähde saattaa tuntua jopa mystiseltä. Raami kykenee kuitenkin selittämään tätä ilmiötä.

Meille kaikille on sisäänrakennettuna evoluution myötä kehittynyt kyky intuitiiviseen vaaran tunnistamiseen. Kun kuulemme vaikkapa ääniä, osaamme arvioida siitä seuraavaa vaaraa. Toisena intuition tasona on koulutuksen ja kokemuksen kautta syntyvä asiantuntijan intuitio, joka perustuu toistojen tuomaan kokemukseen ja opittuun tietoon. Jotkut käyttävät tästä ilmaisua; se tulee selkärangasta. Kolmas taso on se, kun ihminen kykenee ylittämään ihmisen logiikan aiheuttamat rajoitteet. Ihminen voi vaikkapa vaistonvaraisesti tunnistaa ilmasta elementtejä. Hän ei rajoita ajatteluaan aikaan ja paikkaan, jolloin hän parhaimmillaan voi lähteä seuraamaan tilanteen kehittymistä vaistonvaraisesti tai aistiensa pohjalta. Tälle tasolle ajattelunsa vievä voi pystyä luomaan jotakin ainutlaatuista. Parhaimmillaankin suurin osa meistä jää asiantuntijuuden ja ihmislogiikan ylittävän ajattelun välimaastoon. Esimerkiksi suuri osa taiteilijoista kulkee juuri tässä maastossa.

Asta Raamia kuunnellessa tuli ajatus, että millaiselle kehityksen tasolle me pääsisimmekään, jos kykenisimme valjastamaan kaikki intuition tasot ihmisten käyttöön? Sen kuvaamiseen hän käytti hyvin konkreettista esimerkkiä; Bakteerit jylläävät ihmiskehossa tiiminä. Tiimi tekee töitä 24/7 ja etsii väsymättä heikkoa kohtaa ihmisen puolustuksesta. Heti kun se löytyy, bakteerit käyttävät sen hyväkseen. 

Ihmisten ei tarvitse, eikä pidäkään ajatella ongelmanratkaisua 24/7 mallilla, mutta meidän pitää hyväksyä oudoiltakin tuntuvia selityksiä ja olla mieluummin uteliaita kuin torjuvia. Kun sen lisäksi opimme vielä paremmin hyödyntämään ryhmien kykyä ratkaista ongelmia, voimme vastata kysymyksiin, joiden käsittely on tähän saakka tuntunut täysin mahdottomalta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. Olisiko aika tavata ja saada hyviä asioita aikaan.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään yhdessä läpi miten saamme hyvät aikomukset kasvua vauhdittavaksi toiminnaksi. 

Moni asia muuttunut.
Mahdollisuuksia on enemmän. Kauppaa tehdään aktiivisesti. On aika jälleen tavata ja aktivoitua.

Jätä puhelinnumerosi ja paras aika tavoittaa, niin käydään nopeasti läpi miten saamme selkerangan suoristettua organisaatiosta. Luodaan pelisuunnitelma ja pelataan tiiminä!